image
image image image image image image image image image image image image image
company-logo

Ново жилище, автомобил или друг повод, за който имате нужда от финансиране?

Ние ще ви съдействаме максимално бързо за получаване на потребителски и ипотечен кредит от нашите партньори от „Обединена българска банка“ АД.

ИНФОРМАЦИЯ
  • Лесно

  • Бързо

  • Сигурно

  • Удобно

  • Евтино

Иформация за услугата

Като професионален финансов консултант наш представител освен пълната гама от застрахователни услуги ще Ви съдейства за бързо одобрение от едно от най-големите банки в страната - ОББ АД. Ипотечен или потребителски кредит - ще се постараем да получите възможно най-добри условия и бързо одобрение и усвояване!

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

През 2017 г. белгийската банково-застрахователна група KBC Груп придобива ОББ от Националната банка на Гърция.

Заедно ОББ, дъщерните й дружества, и ДЗИ се превръщат в най-голямата банково-застрахователна група в България, един от основните пазари за КВС Груп.

НАШИТЕ ОФИСИ